Emotionally Focused Therapy

Emotionally Focused Therapy

Emotionally focused therapy (EFT) is ontwikkeld als relatietherapie maar is ook inzetbaar voor individuele therapie of de begeleiding van gezinnen. Het doel van EFT is om de verbinding tussen elkaar te herstellen of te verbeteren. Juist omdat anderen belangrijk voor je zijn, kunnen er in relaties heel wat heftige emoties spelen. EFT ziet deze emoties als boodschappers voor ‘wat we van elkaar nodig hebben’. We verlangen allemaal naar steun, bevestiging, veiligheid, aanwezigheid en aanraking in een relatie. EFT helpt je leren ontdekken wat emoties vertellen over onderliggende behoeften en hoe we deze rechtstreeks aan elkaar kunnen communiceren.

Ook schenkt EFT aandacht aan hoe we ons met anderen verbinden. Ieder van ons heeft zijn eigen manier ontwikkeld. Deze manier is vaak beïnvloed door wat je in je kinder- en pubertijd gezien en geleerd hebt en door de ervaringen met relaties die je daarna nog hebt opgedaan. Door hier meer van te begrijpen wordt je je meer bewust van wat je doet én wat je (misschien anders) wilt in een relatie.

Saskia Lemmens is EFT-therapeut. Ze werkt ook met het preventieprogramma: Houd me vast. Dit is een groepstraining om de relatie te verdiepen en de verbinding te versterken en/of bevestigen. Het is mogelijk om als stel een aangepast ‘Houd me vast’-programma te volgen buiten de geplande trainingen om.