Natuurbeleving

Natuurbeleving

Natuurbeleving als preventie voor stress en depressie

Mensen die gebukt gaan onder het tempo van het leven merken vaak dat in de natuur verblijven helend werkt. Een wandeling door de natuur ontspant en geeft ruimte om gedachten te ordenen. Hoe ongerepter en verder van de bewoonde wereld, hoe groter het effect. Een en ander hangt ook af van de persoon. Sommige personen houden juist van gebaande wegen en ontlenen hier houvast aan.

Existentia biedt een aantal seizoens-afhankelijke routes van wandelingen variërend in afstand en duur. Tijdens de wandelingen worden een aantal oefeningen aangeboden om de positieve effecten die natuur heeft verder te versterken. Dit vergroot de mate van ontspanning en zelfvertrouwen. De wandelingen kunnen ook ondersteunen in zingevings-vraagstukken.  

De vraag en de behoefte van iemand bepalen of en met welke oefeningen de wandelingen ingezet worden. De natuurbelevingswandeling kan ingezet worden tijdens een traject of als insteek bij stress en terugkerende depressiviteitsklachten. Uitgangspunt is dat iemand de wandeling zelfstandig doet.

Preventie

Veel mensen hebben eens in hun leven last van depressieve klachten. Tot nu toe hebben reguliere behandelingen nog niet de gewenste effecten al worden de klachten verminderd door bijvoorbeeld antidepressiva en psychotherapie. Het is prettig als mensen zelf iets aan klachtenvermindering kunnen doen of terugval kunnen voorkomen. Natuurbeleving kan hierin bijdragen. Doel is om vanuit de natuurbeleving wat goed is te versterken. De ervaring in de natuur draagt bij aan het ervaren van het moment zelf.

Achtergrond

Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat wandelen in de natuur stress vermindert en helpt om gedachten te ordenen. Met andere woorden, het vertoeven in de natuur leidt tot meer ontspanning en een toename van positieve gevoelens. De uitkomsten van dit onderzoek waren niet geheel verrassend, eerder onderzoek wees uit dat patiënten in ziekenhuizen met uitzicht op bomen sneller herstellen dan patiënten die uitkijken op een stenen muur. De Finse psycholoog Korpela ziet kansen in de natuur om het welbevinden te vergroten. Hij ontwikkelde het natuurbelevingspad. In Nederland houdt Ad Bergsma zich hiermee bezig.

Bron: Fonds Psychische Gezondheid, oktober 2012