Privacy

Privacy

Privacy

Er wordt een persoonlijk dossier aangelegd met de persoonsgegevens, het behandelplan en de voortgang van de behandeling. Wanneer de behandeling is afgerond wordt het dossier gesloten en wordt het conform wettelijke richtlijnen vijftien jaar bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.

We gaan met zorgvuldigheid om met je gegevens en hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De praktijk heeft een meldcode.

Algemene voorwaarden

Bij aanvang van de therapie vragen we je de algemene voorwaarden te lezen en (als je akkoord gaat) te ondertekenen. 

Mocht je niet tevreden zijn of klachten hebben over de behandeling, dan verzoek ik je dat zo spoedig mogelijk met me te bespreken. Als we er samen niet uitkomen, dan kan je je wenden tot de klachtencommissie. De beroepsvereniging, de NBVH, regelt het klachtrecht, zoals beschreven is in de Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen (www.hypnotherapie.nl). In het verlengde van deze wet ben ik via de NBVH aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (www.scag.nl). De RBCZ verzorgt het tuchtrecht waaraan ik onderhevig ben (www.rbcz.nu).