Privacy

Privacy

Er wordt een persoonlijk dossier aangelegd met de persoonsgegevens, het behandelplan en de voortgang van de behandeling. Wanneer de behandeling is afgerond wordt het dossier gesloten en wordt het conform wettelijke richtlijnen vijftien jaar bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.

We gaan met zorgvuldigheid om met je gegevens en hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De praktijk heeft een meldcode.

Algemene voorwaarden

Bij aanvang van de therapie vragen we je de algemene voorwaarden te lezen en (als je akkoord gaat) te ondertekenen. Als je niet tevreden bent hoop ik dat je dit zo snel mogelijk met mij bespreekt. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kan je je wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging (zie Algemene Voorwaarden) of de geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve zorg (SCAG, www.scag.nl).