Privacy

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet op de behandelovereenkomst [WGBO]. Je dossier bevat persoonsgegevens, medische gezondheidsgegevens, het behandelplan en de voortgang van de behandeling. Wanneer de behandeling is afgerond wordt het dossier gesloten en wordt het conform wettelijke richtlijnen twintig jaar bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd. Als je het dossier eerder wil laten vernietigen kun je daar een schriftelijk verzoek toe indienen. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en als jouw therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot jouw dossier. Ik ga zorgvuldig om met je persoonlijke en medische gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens om zo jouw privacy te waarborgen. 

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie).
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Algemene voorwaarden

Bij aanvang van de therapie vragen ik je de algemene voorwaarden te lezen en (als je akkoord gaat) te ondertekenen. 

Mocht je niet tevreden zijn of klachten hebben over de behandeling, dan verzoek ik je dat zo spoedig mogelijk met me te bespreken. Als we er samen niet uitkomen, dan kun je je wenden tot de klachtencommissie. De beroepsvereniging, de NBVH, regelt het klachtrecht, zoals beschreven is in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen [Wkkgz] (www.hypnotherapie.nl). In het verlengde van deze wet ben ik via de NBVH aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (www.scag.nl). De RBCZ verzorgt het tuchtrecht waaraan ik onderhevig ben (www.rbcz.nu).