Psychodynamiek

Psychodynamiek

Psychodynamiek gaat ervanuit dat onze gedachten, gevoelens en handelingen voor een groot deel onbewust gevormd worden. We plannen lang niet alles wat we doen. Laat staan dat we controle hebben over wat we denken of voelen. Soms weten we niet echt wat onze emoties zijn. Of voelen we juist heel intens, zonder die gevoelens goed te kunnen plaatsen. In psychodynamische therapie gaan we er vanuit dat je hier meer kennis over hebt dan je je bewust bent. We helpen je om in contact te komen met deze onbewuste kennisbron, zodat je jezelf beter kan begrijpen, accepteren en, als je dat wilt, veranderen.

Acceptatie en verandering klinken misschien tegenstrijdig. Toch zijn ze dit niet. Zelfcompassie kan een manier zijn om ze met elkaar te verzoenen. Verandering is moeilijk af te dwingen als “het moet”. Zulke (zelf)opgelegde verandering werkt eerder frustratie en teleurstelling in de hand. Als we echter dingen anders willen omdat we onszelf dat gunnen en bereid zijn om te accepteren wat we onderweg dan ook mogen tegenkomen, is de kans veel groter dat we komen waar we graag willen zijn.

Onze werkwijze is ervaringsgericht en integratief. Ervaringsgericht wil zeggen dat we niet alleen analyseren, maar juist de ervaring centraal zetten. Analytisch inzicht is zeker belangrijk, maar meestal niet voldoende op zichzelf. De opmerking: “ik weet wel hoe het zit, maar mijn gevoel werkt niet mee”, klinkt je misschien bekend in de oren. 

Integratief wil zeggen dat we aandacht hebben voor de verschillende dimensies die ons mens maken: ons hoofd en ons lijf, de mensen om ons heen en hoe we zin geven aan het leven. Integratief betekent ook dat we gebruik maken van verschillende werkvormen. Zo kun je denken aan EFT (een therapie die zich op emoties en onderliggende behoefte richt), Dyadic Developmental Psychotherapy (die de nadruk legt op hechtingsgeschiedenis), Voice Dialogue, Innerlijk Kindwerk en Transactionele Analyse (vormen die met persoonlijkheidsdelen werken), NLP (een oplossingsgerichte methode die verandering stimuleert), systemisch werk (dat ingaat op de verbanden tussen mensen), Geweldloze Communicatie (dat verheldering in relaties en verbinding met jezelf en anderen nastreeft), ACT (gericht op het leren omgaan met onaangename gevoelens en gedachten en het leiden van een waardevol leven) en EMDR (traumaverwerking). Als je meer over één van deze technieken wilt weten, kun je verder kijken onder de koppelingen rechts.

Het traject wordt afgestemd op jouw wensen en behoeften.