Supervisie

Supervisie

Supervisie of begeleide intervisie

Supervisie is begeleiding voor jou als student in opleiding of als (startende) therapeut of coach. Deze begeleiding kan individueel of in een groep plaatsvinden.

Voor studenten

Naast de verplichte uren supervisie bij intervisie kan in een intervisie- of oefengroep de behoefte bestaan begeleiding te krijgen. Deze begeleiding betreft het verder bekwamen in werkwijzen die je op de opleiding aangereikt hebt gekregen.

We werken psychodynamisch en gaan in op wat er op dat moment speelt en wat zich aandient.

Bij individuele supervisie brengt de student vragen in. Deze vragen vloeien voort uit het werken van de student met cliënten. Ook is het mogelijk videofragmenten van opgenomen sessies in te brengen en te bespreken. Een en ander gebeurt geanonimiseerd.

Voor (startende) therapeuten en coaches

Een aantal beroepsverenigingen wil dat startende therapeuten/coaches de eerste jaren na het afstuderen individuele supervisie krijgen. Het kan ook zijn dat jij zelf kiest voor deze vorm van begeleiding.

Bij deze individuele supervisie brengt de therapeut/coach zijn specifieke vragen in. Er is aandacht voor werkwijzen, casuïstiek, overdracht en tegenoverdracht.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in een groep (van afgestudeerden) supervisie te krijgen. Een groep heeft als verrijkende factor dat we met en van elkaar kunnen leren. Een groep bestaat uit ten minste vier deelnemers.

Supervisie met een thema

Zowel bij individuele- als groepssupervisie is het mogelijk een bepaalde werkwijze of een thema in te brengen. Hieronder staan een paar voorbeelden. 

  • Geweldloze communicatie (Marshall Rosenberg);
  • Meerdere-mindere-evenwaardigheid (Pat Patfoort);
  • Eén op één systemisch werken (familieopstellingen van Bert Hellinger);
  • Lichaamsgericht werken met grensoverschrijding;
  • Bekijken en bespreken van fragment(en) van een opgenomen sessie.