Wanneer relatietherapie?

Wanneer relatietherapie?

‘As soon as you hold someone else responsible for your upset, you give away your key to happiness.’

Isaac Shapiro

Soms ervaar je problemen in je relatie. Dat kan aan het begin van een relatie zijn, als je samen nog geen weg hebt gevonden in het ‘nieuwe’ samenleven. Of je leeft al langer samen en lijkt elkaar kwijt te zijn geraakt. Het ‘elkaar niet meer kunnen vinden’ kan optreden door veranderingen in de levensfase. Bijvoorbeeld als er kinderen komen. Deze periode van zorg voor kinderen gaat gepaard met (zorgen over) werk en soms ook nog met de zorg voor ouders. In latere fases zijn er weer andere uitdagingen: hoe vind je elkaar weer als de kinderen uit huis gaan? Hoe komen jullie samen in een nieuw ritme als één of de twee partners met pensioen gaat?

Het kan ook zijn dat één van de twee de ander op een voor haar/hem belangrijk moment gemist heeft. Zo kan bijvoorbeeld rouw over verlies van een kind, ouder of baan, een onvervulde kinderwens of een traumatische ervaring tot vervreemding leiden.

Soms is niet duidelijk wanneer of hoe het gebeurd is en merken de partners op dat er een patroon ontstaan is, waarin ze zich niet meer genoeg verbonden voelen met elkaar. Ze leiden steeds meer hun eigen leven of er ontstaat ruzie als ze elkaar tegenkomen. Het niet kunnen delen van de emoties die je ervaart, vermindert de verbinding. Als het jullie niet lukt om dit te veranderen en de onvrede hierover (te) groot wordt, kunnen jullie samen besluiten om in relatietherapie te gaan.

.